Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Välj en sida

Hem » Aktuellt » Folkdansrörelsens Gröna boken danser

Dans- och musiksektionen bjuder in till en dagkurs om Folkdansrörelsens Gröna boken danser, lördagen den 15 februari. Kursen är ett samarbete med Värmländska Folkdansringen.

Under kursen diskuterar vi olika syn på folkdans/folklig dans inom folkdansrörelsen och 1970-talets och dagens nyfolkliga rörelse. Vad är folklig danstradition, och hur förhåller sig folkdansrörelsens tradition till den?

Givetvis dansar vi också, bl.a. Fryksdalspolska, Fyrmannadans, Schottis i turer, Snurrebocken, Västgötapolska, Östgötapolska, kanske Daldans.

Anmäl dig senast den 31 januari. Tryck på läs mer för mer information och hur du anmäler dig!

1923 utkom första upplagan av Svenska folkdanser, utgiven av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. Den har sedan följts av ytterligare fyra upplagor. Vilka danser är det som tagits upp i detta standardverk för generationer av folkdansare, den s.k. Gröna boken?

Många av Gröna bokens danser har under de senaste decennierna hamnat i bakvatten och blir ibland sedda över axeln av dem som anser sig företräda en mer genuint folklig syn på dans. Men är det så? Vad har dessa danser för bakgrund? En del dansbeskrivningar har efterhand förändrats i de senare upplagorna av Gröna boken, och stilidealen har skiftat.

Under kursen diskuterar vi olika syn på folkdans/folklig dans inom folkdansrörelsen och 1970-talets och dagens nyfolkliga rörelse. Vad är folklig danstradition, och hur förhåller sig folkdansrörelsens tradition till den?

Givetvis dansar vi också, bl.a. Fryksdalspolska, Fyrmannadans, Schottis i turer, Snurrebocken, Västgötapolska, Östgötapolska, kanske Daldans.

Kursledare:         Gunilla Landmark och Mats Wahlberg

Gunilla och Mats har båda dansat sedan nedre tonåren, Gunilla i Örebro och Mats i Katrineholm. Sedan 1970-talet har båda varit dansledare i Philochoros, studenternas folkdansförening i Uppsala, och har lett flera kurser inom Ungdomsringen/Folkdansringen på distrikts- och riksnivå. Gunilla är ledamot av danssektionen i Folkdansringen Uppland och har stort silver från polskmärkesuppdansningen.

Spelman:              Olle Persson

Olle har spelat åt folkdansföreningar sedan början av 1980-talet, då hos Wadköpings Folkdansgille i Örebro. Han har i hög grad låtit spel och repertoar formas i nära samarbete med kunniga dansinstruktörer. Sedan år 1993 spelar han åt Philochoros.

Plats:                  Träfotere Grava, Grava folkdanslags lokal

Hynboholm 812, 655 91 KARLSTAD

Datum:               Lördag 15 februari 2020 Tid: 10.00 – 17.00

Kursavgift         Medlemmar i Folkdansringen 700kr, icke medlemmar 800kr

I priset ingår kurs,förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Anmälan: Senast 31 januari 2020 på mail till kurs@folkdansringen.se

Ange i namn, förening och epost eller telefon plus eventuella allergier

Kursansvarig:      Emma Karlsson, Dans- och musiksektionen, 070 445 24 40

Distriktsansvarig: Carola Sandberg, Folkdansringen Värmland, 070-594 97 59